septimus' blog

Posts on ‘September 18th, 2009’

Art of better living

 

 

Photobucket

 

 

 

ศิลปะชีวิต  

1. หายใจให้ทั่วท้อง 

2. งดเนื้อสัตว์เพื่อล้างพิษ 

3. ปิดมือถือ ในบางขณะ เพื่อเป็นอิสระ คิดอะไรได้เต็มที่ 

4. โนบราซะ ( อันนี้ผู้ชายทำยากนะ )