septimus' blog

Posts on ‘September 6th, 2009’

Flagged revisions…นโยบายใหม่วิกิพีเดีย

Photobucket

 

 

วันนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากจะบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องวิกิพีเดียได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการเข้าไปแก้ไขข้อมูลเสียใหม่ที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่่งที่สำคัญ…สำหรับเราเิองก็เคยนึกถึงในทุกครั้งที่หาข้อมูล เมื่อพบแล้วก็ต้องชั่งใจก่อนว่าจะเชื่อดีหรือไม่เพราะเหตุผลที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นใครบ้าง

 

Photobucket

 

 

และในเมื่อเวลานี้ พวกเขาคือผู้ดูแล มีนโยบายใหม่แบบนี้ออกมาก็รู้สึกเบาใจว่าข้อมูลที่เราหวังพึ่งพิงในบางครั้งนั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรตามปกติวิสัยเชื่อยากก็ยังต้องมีการตรวจสอบและชั่งใจก่อนจะนำไปใช้อยู่ดี