septimus' blog

Posts on ‘June 18th, 2009’

เครื่องผ่องถ่ายความเจ็บปวด

 

Photobucket

 

 

คุณหมอจึงเช็คความดันเลือดของเขาแล้วให้แปลกใจเพราะเป็นปกติดี…

 

 

 

 

…สามีที่แสนดี…จึงขอให้คุณหมอจัดการเซ็ทเครื่อง

 

ผ่องถ่ายความเจ็บปวดมาให้เขาทั้งหมด

 

 

 

 

…และ…

 

ผู้เป็นสามีเองก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าความเจ็บปวดเวลาคลอดนั้นเป็นอย่างไร