septimus' blog

Posts on ‘June 11th, 2009’

รับจ้างสมาคมเฉพาะกิจ

 

Photobucket

 

 

 

…เจ้าบ่าวเรียกใช้บริการ เช่าเพื่อนกับเช่าวงศาคณาญาติจำนวน ๓๐ คน…

 

ด้วยไม่ต้องการให้หน้าตากลุ่มแขกเหรื่อผู้มีเกียรติในงานแต่งงานครั้งที่ ๒ ซ้ำกับครั้งแรก…