septimus' blog

Posts on ‘June 3rd, 2009’

ความเชื่อ

Photobucket

 

 

ไม่ว่าคนชาติพันธุ์ไหนในโลกย่อมมี ความเชื่อ ส่วนตนไม่เกี่ยวกับใครอยู่หน่วยหนี่ง

 

 

เป็นความเชื่อที่เป็นผลจากการที่แต่ละบุคคลมีความคุ้นเคยผูกพันกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก่อน 

เท่าที่เคยสังเกต ความเชื่อ ที่บังเอิญเชื่อเหมือนกันก็เช่น เชื่อว่าผีมีจริง วิญญาณมีจริง มือที่มองไม่เห็นมีจริง อำนาจศักดิ์สิทธิ์มีจริง

 

 

ส่วน ความเชื่อ ที่ต่างออกไปจนเห็นเด่นชัดจนอาจแยกออกเป็นโซนได้เพราะเชื่อจังเลยก็เช่น เชื่อเรื่องเคล็ด เรื่องดวง เรื่องโชคลาภ