~La lune dans noir globe~

Posts tagged with facebook

เชื่อมั่นประเทศไทย มั่นใจในตัวผมครับ ..

May6

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก(โข่ง)ติดเกมส์

November29

 

 

 

ปัญหาเด็กติดเกมส์เป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าทางการจะจัดการ

หาวิธีป้องกันและแก้ไข หมายรวมถึงอบรมบ่มวิสัยผู้ปกครองให้จับสายตาพฤติกรรมลูกให้ใกล้ชิดกว่าเก่า

หากแต่ปัญหาก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง