~La lune dans noir globe~

Posts tagged with เมืองใหญ่

ผังเมืองใหม่ ความสับสนของผู้ไม่เคยเดินเมือง

June3

 

 

 

ต้นเดือนที่แล้ว ฉันได้รับเอกสารให้ไปจัดการเปลี่ยนเลขที่บ้าน

ตามแผนการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ.2548

หลังจากนำร่องด้วยการล้างระบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว

 

 

ส่วนตัวฉันนั้นคิดว่านี่คงจะเป็นการจัดการผังเมืองใหม่

และจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ไปติดต่อดำเนินการที่สำนักงานเขตแต่อย่างใด

เพราะจะรอจนกว่าบัตรประชาชน(รอบที่เท่าไหร่ จำไม่ได้)หมดอายุซะก่อน

แล้วถึงจะค่อยไปจัดการเสียในคราวเดียว ไม่งั้นก็จะยุ่งยากวุ่นวาย

ต้องไปขอแก้ที่อยู่ในบัตรประชาชนอีก