~La lune dans noir globe~

Posts tagged with วันกองทัพไทย

น้องๆ ทหารอันเป็นที่รัก

January18

 

 

 

ในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพกำลังทำตัวตามวัย ปล่อยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิไปตามกระแส

ความปั่นป่วนของบ้านเมืองดั่งไม้หลักปักขี้เลน ที่บางทีก็ฮึดฮัดเป็นบางจังหวะเหมือนเครื่องยนต์สำลักน้ำ

ทำให้พี่รู้สึกว่านี่คือยุคเสื่อมของกองทัพ แต่น้องๆ ทหารตามแนวชายแดน ที่ทำให้พี่ยังพอมีศรัทธา

กับคำว่า “ทหาร” อยู่บ้าง