~La lune dans noir globe~

Posts tagged with กลาโหม

บี้เหลือบ ..

January28

 

 

 

 

” ถ้าอยากจะทำแบบนี้ ก็ควรที่จะลาออกไปซะ

ไม่ใช่ว่ามาทำตัวเป็นเหลือบให้กองทัพต้องเสียชื่ออยู่แบบนี้ “

 

 

 


ข้างต้นเป็นเสียงของรุ่นน้องเสธ.เหลือบในกองทัพสีเขียว ที่เมื่อฉันถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ภายในกองทัพบก หะแรกเขาก็ย้อนกลับว่าฉันมีความเห็นอย่างไรในฐานะประชาชน

 

 

 

ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน

January23

 

 

 

คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วเกี่ยวกับคติที่นำมาเป็นชื่อบทความวันนี้

และเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบที่ยึดคตินี้เป็นคติประจำใจ

 

 

 


” ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ”