~La lune dans noir globe~

พักโฆษณา : วันสุดท้าย

April4

 

 

 

เช้านี้รถติดมากๆ .. แม้ว่าจะเป็นเวลาเช้าตรู่ของวันหยุดก็ตาม แต่ดูเหมือนชาวกรุง

ล้วนแล้วแต่มีกิจธุระที่ต้องกระทำในวันนี้พร้อมๆกัน  แต่อาจจะไม่ใช่ ณ ปลายทางเดียวกัน

 

 

Read the rest of this entry »