~La lune dans noir globe~

เสรีภาพสุดกู่ ..

March30

 

 

ฉันต้องเปลืองน้ำลายไปหลายขันในการที่จะต้องท้าวความให้เพื่อนฝรั่งฟัง

ถึงความเลวร้ายของระบอบทุนนิยมที่ทาบเงาลงบนแผนที่ประเทศไทย

นับแต่รัฐบาลทักษิโนมิกซ์เข้ามาบริหารบ้านเมือง ไม่ใช่เพราะเขาฟังแล้วไม่เข้าใจ

กับภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นของฉัน หากแต่เขาฟังแล้วต้องแก้ความเข้าใจของเขาใหม่

จากที่เคยเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้จำกัดเสรีภาพประชาชน ในระดับที่ให้เสรีภาพมากกว่าเมียนมาร์

นิดหน่อย

 

 

Read the rest of this entry »