เพกานักท่องเที่ยวสมัครเล่น

ท่องเที่ยวเป็นอาชีพ

ไปดูมหกรรมปั้นทรายโลกกันหรือยัง?

February10

งานแสดงประติมากรรมทรายในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างจากวัดโสธรเพียง ๘๐๐ เมตร อยู่ข้างๆห้างคาร์ฟูร์  เปิดทุกวัน วันธรรมดา เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  เสาร์- อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐- ๒๐.๐๐ น. งานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ นี้ ถ้าใครยังไม่ได้ไปยังทันนะคะ

 

Read the rest of this entry »