เพกานักท่องเที่ยวสมัครเล่น

ท่องเที่ยวเป็นอาชีพ

เก็บตก….เกาะช้าง

August20

 

 

อาทิตย์ไม่ได้เดินทางไปไหน เลยเก็บภาพดอกไม้ใบหญ้าที่เกาะช้างมาให้ชมกัน กำลังหัดถ่ายภาพแนะนำกันด้วยเน้อ 

 

 

Read the rest of this entry »