เพกานักท่องเที่ยวสมัครเล่น

ท่องเที่ยวเป็นอาชีพ

วันวิสาขบูชา

May19

 

 

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และนิพพาน เมื่อเป็นวันสำคัญทางศาสนา ก็ลองเข้าวัดกันหน่อย

 

 

Read the rest of this entry »