Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

ฤดูกาลที่แตกต่าง

January11

เคยฉุกคิดบ้างไหมว่า คำถามหรือความสงสัยเล็กน้อยของใครบางคน ทำให้คุณอึ้ง อับจนคำตอบไปชั่วนาที ครั้นได้คิดทบทวน กลับทำให้คุณตระหนักถึงสัจธรรมและความเป็นไปแห่งชีวิต

 

 

Read the rest of this entry »