Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

ฤดูร้อนปีนี้

July17

น่าผิดหวังยิ่งหนัก ถ้าฉันเป็นคนจัดทำแบบเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาของไทย ฉันจะถามนักเรียนว่าที่ไหนเอ่ยฝนตกได้ทุกวัน (น่าเบื่อจริงๆ)

ก จังหวัดหาดใหญ่

ข เมืองผู้ดี

ค ประเทศซิดนีย์

ง ถูกทุกข้อ
  555555

 

Read the rest of this entry »