poopee7 blog

Sep 30

สุขภาพไม่ค่อยดี ทำอย่างไร

Posted in Uncategorized      Comments Off on สุขภาพไม่ค่อยดี ทำอย่างไร

ปัจจุบันชีวิตคนเมืองแค่ออกจากบ้านก็เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ มากมาย เพราะเจอทั้งฝั่นละอองจากควันท่อไอเสียรถ กลิ่นขยะมูลฝอย แหล่งน้ำขัง เป็นต้น ไม่แปลกที่คนเมืองสมัยนี้จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยบ่อยๆ (โรงพยาบาลกิจการรุ่งเรืองเลยทีเดียวเชียว) เพราะคนเมืองเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็หาหมอ สังเกตุ โรงพยาบาลคนเยอะทุกวันไม่เว้นวันหยุด ผิดกับคนต่างจังหวัดไม่ค่อยเจ็บป่วย อาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมต่างกัน สำหรับผู้ที่ยู่ใรสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นพิษสูง ควรมีการป้องกันตัวเอง เช่น ใส่ผ้าปิดปาก สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว การรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ มีให้อ่านที่ decembertown