เด็กหญิงพูกัน…มันบะล่ะเฮ่ย!!!…

เรื่องราวน่ารักน่าชัง ของเด็กหญิงแสนซน จอมแสบที่ชื่อ ‘พูกัน’ (pookun )…กับพฤติกรรม มันบะละเฮ่ย!!!…

Posts tagged with พูกันจะไปซีซาร์

พูกันบอกว่า….ฉันจะไปซีซาร์

November15

เก็บบล็อกเก่าของพูกัน มาเล่าว่า….ฉันจะไปซีซาร์