เด็กหญิงพูกัน…มันบะล่ะเฮ่ย!!!…

เรื่องราวน่ารักน่าชัง ของเด็กหญิงแสนซน จอมแสบที่ชื่อ ‘พูกัน’ (pookun )…กับพฤติกรรม มันบะละเฮ่ย!!!…

นิทานพูกันเรื่อง…"ปรับตัวหน่อยนะ"

November15
เก็บนิทานพูกัน มาไว้ที่บล็อกใหม่ค่ะ เรื่อง…”ปรับตัวหน่อยนะ”

Read the rest of this entry »