เด็กหญิงพูกัน…มันบะล่ะเฮ่ย!!!…

เรื่องราวน่ารักน่าชัง ของเด็กหญิงแสนซน จอมแสบที่ชื่อ ‘พูกัน’ (pookun )…กับพฤติกรรม มันบะละเฮ่ย!!!…

พูกัน อนุบาลเลือกตั้ง

November15
เก็บบล็อกเก่าพูกัน มาเล่าเรื่องอนุบาลเลือกตั้งค่ะ

Read the rest of this entry »