pdhirapat blog

Just another weblog

pdhirapat blog

Posts Tagged ‘ยูเนสโก’

“หลวงพระบาง” มรดกโลกที่น่าไปเยือน (ตอนจบ)

ผมตื่นเช้าอีกครั้งสำหรับเช้าวันสุดท้ายในเมืองหลวงพระบาง กิจกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นความโชคดีของผมที่เดินทางมาหลวงพระบางครั้งนี้ คือ การได้อยู่ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ปีของเมืองหลวงพระบางที่คณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1995   โดย 3 สาเหตุหลักที่ทำให้หลวงพระบางได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่   1.เมืองหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2.ภูมิศาสตร์ เมือง มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการวางแผนเมือง การความมีเอกลักษณ์ของเมือง 3.การดำรงรักษา สถาปัตยกรรมของเมืองไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง   ในการเฉลิมฉลองในวันนั้น ได้มีการจัดตั้งขบวนเพื่อโชว์เอกลักษณ์ของชาวบ้านโดยรอบหลวงพระบาง มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมในพิธีนี้มากกว่า 40 หมู่บ้าน และมีประชาชนในพิธีอีกหลายพันคน   การแสดงเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน และชนเผ่าต่างๆถูกจัดแสดงแบบเรียบง่ายผ่านขบวนที่ถูกสร้างสรรค์มาอย่างลงตัว บ้างก็มีการแสดงการเต้น บ้างก็มีการแสดงผลงานทางด้านศิลปะ การแสดง ฯลฯ และจุดไฮไลต์สำคัญของขบวนในพิธีนี้ก็คือ การนำช้างที่เดินเท้ามาจากต่างถิ่นร่วมอยู่ในขบวนกว่า 20 เชือก โดยมีช้างเผือกสัตว์มงคลนำขบวนช้างเข้าร่วมพิธี ผมไม่แปลกใจกับภาพของผู้คนจำนวนมากมายที่เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ ทั้งชาวบ้าน นักศึกษา นักเรียน คนทำงาน ถูกขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานทุกครอบครัว ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยว และประชาชนต่างถิ่นต่างก็ให้ความสนใจกับการเฉลิมฉลองครั้งนี้มากเลยทีเดียว   ขบวนเริ่มตั้งต้นขบวนประมาณ 6 โมงครึ่งในตอนเช้าก่อนจะเริ่มเดินทีละขบวนเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดเชียงทอง วัดสำคัญที่สุดของชาวหลวงพระบาง ด้วยจำนวนขบวนที่ค่อนข้างมาก […]