pdhirapat blog

Just another weblog

pdhirapat blog

Archive for April, 2016

หมากรุก กับการวางแผนหมากชีวิต (1)

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งของประสบการณ์อันแปลกใหม่ในชีวิตผม เมื่อมีเสียงจากชายผู้ที่ผมเคารพนับถือเกริ่นให้เข้ามาช่วยภารกิจที่อยู่นอกเหนือจากวงจรของชีวิตผมเลยก็ว่าได้   “King Queen Rook Knight Bishop Pawn” กลายเป็นศัพท์ใหม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา   ผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬาอย่างเต็มตัวในระดับประเทศอย่างน้อย 2 ชนิดกีฬาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดของมนุษยชาติ อย่างฟุตบอล ตอนนี้ชีวิตผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับ หนึ่งประเภทกีฬาในกลุ่มหมากกระดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดของมนุษยชาติเช่นเดียวกัน นั้นก็คือ หมากรุกสากล   “หมากรุก” จากความเข้าใจตั้งแต่ไหนแต่ไรของผม จะมีก็แค่หมากรุกไทย ม้าที่เดินเป็นรูปตัวแอล เรือที่เดินเหมือนเครื่องหมายบวก และอะไรซักอย่างที่เดินหน้าสามหลังสอง   สัมผัสระหว่างผมกับหมากรุกดูเหมือนที่ผ่านมาจะเป็นไปแค่ การเแตะเนื้อต้องตัวกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะความบังเอิญ ความเข้าใจของคุณสมบัติ วิธีการเล่นหรือกฎกติกาของหมากรุกกับผมคงต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ จากวินาทีที่ผมต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง คำถามมากมายที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมต้องเริ่มค้นหาคำตอบ เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ การสร้างความคุ้นเคย ความเคยชิน ทำให้สิ่งอันที่แม้จะไม่เคยสัมผัสกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ผมสนุกก็เริ่มต้นขึ้น   ผมมักจะพยายามหาอะไรซักอย่างจากสิ่งที่ผมต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ตัวเองหลงรัก ทำให้ตัวเองแอบยิ้มมุมปากได้ทุกครั้งที่มองเห็น เพราะผมเชื่อว่านั้นจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผมสนุกกับสิ่งที่ผมต้องทำ   จากความรู้เริ่มต้นที่เท่ากับศูนย์ ค่อยๆ เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากผมต้องเข้าไปสังเกต เข้าไปเรียนรู้ เข้าไปทำความเข้าใจในหลายๆ เรื่อง หลายๆ ด้าน ภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการ […]