Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

อยากให้เธอรู้ ๐๐

หลายครั้งที่อยากบอก หลายครั้งที่อยากพูด แต่ก็มีอีกมากมายหลายครั้ง ที่คิดไปเอง

ว่าเราคงคิดเหมือนกัน เราคงเข้าใจในความรู้สึกของกันและกัน ทำไมคำพูดที่ว่า แค่มองตาก็เข้าใจ

แต่ทำไม สิ่งที่เธอเข้าใจเธอคิดว่ามันกลายเป็นภาพลวงตา

หลายครั้งที่มีคำพูดที่ได้แต่คิด หลายครั้งที่คิดไว้ว่าจะพูด แต่ กลับกลัวกับคำตอบที่จะได้รับ

จน ณ วันนี้ วันที่ แม้แค่จะคิด ก็ยังไม่มีสิทธ์ที่จะได้พูดออกไป

หากวันนั้น จะไม่คิดไปเองว่า สำหรับเรา คงไม่ต้องเอ่ยออกไป

ปล่อยให้หัวใจ เข้าใจกันไปเอง

คงไม่มีวันนี้ วันที่ไม่มีใครรอรับฟัง

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

.

อยากให้เธอรู้

 ยังมีความจริงที่เธอไม่รู้ ฉันคงลืมบอกเธอ
คิดเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเข้าใจ

จนมาวันหนึ่งเธอไปจากฉัน แล้วมีใครอีกคน
เพราะเธอบอกเหตุผลว่าฉันไม่มีใจ

อยากบอกให้รู้ อยากจะบอกเอาไว้
อยากเปิดหัวใจ แม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟัง

รู้ว่าสายเกินไปจะบอก ทั้งรู้ไม่มีประโยชน์
ก็จบไปแล้วจะหวังอะไร
แต่ขอให้รู้ความจริงสักอย่าง

ที่ค้างที่คาในใจ
อยากบอกเอาไว้ให้เธอรู้..รักเธอ

ฉันขอรับไว้ในความผิดนี้ เสียเธอไปอย่างนั้น

รู้ว่าผิดที่ฉันเพราะไม่พูดไป
แต่อยากบอกให้รู้ อยากจะบอกเอาไว้
อยากเปิดหัวใจ

แม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟัง
รู้ว่าสายเกินไปจะบอก ทั้งรู้ไม่มีประโยชน์
ก็จบไปแล้วจะหวังอะไร

แต่ขอให้รู้ความจริงสักอย่าง ที่ค้างที่คาในใจ
อยากบอกเอาไว้ให้เธอรู้..รักเธอ

อยากบอกให้รู้

อยากจะบอกเอาไว้
อยากเปิดหัวใจ แม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟัง
รู้ว่าสายเกินไปจะบอก ทั้งรู้ไม่มีประโยชน์

 ก็จบไปแล้วจะหวังอะไร
แต่ขอให้รู้ความจริงสักอย่าง ที่ค้างที่คาในใจ
อยากบอกเอาไว้ให้เธอรู้..รักเธอ

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.