Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

ฉันรักเธอนะ

ก็จะให้ทำยังไงได้เล่า รู้ทั้งรู้ แต่ยังทำเป็นเหมือนไม่รู้ วันเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่

ความรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ก็จะยังให้พร่ำเพ้อรำพันไปถึงไหน

.ฉันรักเธอ ก็เพราะว่า ฉันรักเธอ ฉันไม่สามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได้

ความรักที่แท้จริง บางครั้ง แค่คำพูด มันก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เธอรับรู้ได้

ถ้าเธอถามฉันว่ารักเธอมากมายเท่าไหร่ ฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกัน

เพราะความรักของฉันมันคือความรู้สึก คำพูด มันก็แค่เพียงคำบรรยายเท่านั้น

ถ้าเธอถามฉันว่า ฉันเป็นห่วงเธอมากมายแค่ไหน ฉันคงจะตอบได้ว่า มากมายเกินบรรยายให้เห็น

เพราะไม่มีคำพูดใดๆ ที่จะพรรณา ออกมาให้เป็นภาษาที่กล่าวออกมาจากความรู้สึก

ให้คิด เห็น และนึก จากความรู้สึกของ “หัวใจ”

If You ask how much I miss you,I might just say ‘a lot’,

Coz when you are away, I feel so lonely,I try to be okay, but I cannot.

I don’t decorate my feelings with words,I keep my feelings just pure,

 All I can give you is a promise,I will keep loving you more & more !

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.