Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

Posts tagged with Do not break my heart

ฉันรักเธอนะ

ก็จะให้ทำยังไงได้เล่า รู้ทั้งรู้ แต่ยังทำเป็นเหมือนไม่รู้ วันเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่

ความรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ก็จะยังให้พร่ำเพ้อรำพันไปถึงไหน

Read the rest of this entry »