Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

Archive for general

หรือจะเป็นเพราะ "บุพเพสันนิวาส"

มันเป็นเรื่องของความเชื่อ กับความไม่เชื่อ ไม่มีใครบอกได้ ว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้น

เพียงเพราะเป็นความบังเอิญ หรือ มันเกิดขึ้น เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผล ที่ดลบันดาล

ให้เกิด

ความรักเป็นเรื่องประหลาด บางครั้งเราเลือกที่จะรัก แต่กลับพานพบกับ รักที่ไม่ได้เลือก

แต่กับบางคน ไม่ได้ดิ้นรน ไม่ได้ไขว่คว้า แต่กลับได้รักนั้นมาครอบครอง

Read the rest of this entry »