Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

Archive for August, 2011

ไปเพื่อไถ่ถามถึง

เราไม่เคยบอกลากัน เราไม่เคยบอกกันว่า เรารักกันไหม

ระหว่างเรา มันไม่เคยมีคำสัญญาต่อกัน เพราะเรารู้ว่า “มันเป็นไปไม่ได้”

ความรู้สึก มันถูกสั่งให้เก็บลึกอยู่ได้เพียงตรงก้นบึ้งของหัวใจ

ถามว่าจากกัน มันเจ็บไหม มันดูเหมือนจะไม่ แต่หัวใจ มันกำลังร้องไห้

สิ่งที่ทำได้ คือหัวใจ ที่คอยไถ่ถามถึง ไปพร้อมกับลมที่รำเพย พัดมา

สะกิด ความคิดถึงที่มีอยู่ในใจ

Read the rest of this entry »