Favorites Oldsongs by chaba2550

`*:•.☆۩..สายน้ำที่ไหลกลับ…´¯*¤°•★ •:*´¨ nam2549@gmail.com..+*

Posts tagged with นางนวล

..เสียงขลุ่ย และบทกวี อ.เนาวรัตน์ โรงเรียนผู้นำ..+*(ตอนที่ 2)

February2
 
จาก ..เสียงขลุ่ย ของคนดี ที่ ทำทาง อ.เนาวรัตน์ โรงเรียนผู้นำ..+*(ตอนที่ 1) 
 
ชบาได้นำเสนอคลิปเสียงและภาพบรรยากาศ ขณะ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป่าขลุ่ย 
บรรเลงเพลง คนทำทาง และ เพลง คนดี พร้อมทั้งบทกวี อันไพเราะงดงามไปแล้ว 
ก็ยังเหลือคลิปอีก 1 ชุด ในบรรยากาศใต้แสงจันทร์ดวงโตที่สุดในรอบปี 
จากโรงเรียนผู้นำ เมืองกาญจนบุรี.. ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ อ.เนาวรัตน์ เอง 
ในงานนี้ จึงถือว่า เราได้ไปเยือนบ้าน คารวะท่านครูบาอาจารย์ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน 
กวีศรีรัตนโกสินทร์ ก็จึงนับว่า ได้เป็นบุญหูบุญตา เป็นยิ่งนัก 
 
 
 
ท้ายบล๊อค ชบาได้พิมพ์บทกวี ที่ท่านอาจารย์ ได้ร่ายขับบนเวทีคืนนั้น
ให้พวกเราได้ซึมซับสัมผัสความงดงาม แห่งศรัทธา อันไม่เคยจืดจาง
ด้วยความรักในมนุษยชาติ ของท่าน..
 
 
ขอบคุณทุกท่านที่มาซึมซับความสุข แล้วอย่าลืมช่วยกันเติมความงาม
ความสุข ลงในหัวใจของท่านรวมทั้งคนรอบข้าง
แล้วช่วยกันหว่านโปรยไปในโลกหล้า
ดังเช่นศรัทธาของคนทำทาง อย่างท่าน อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 
..