หนึ่งขวบปี – nelumbo

0

Posted by nelumbo | Posted in เล่าสู่กันฟัง | Posted on 13-11-2008

 

 

 

 

“หนทางพิสูจน์ม้า … กาลเวลาพิสูจน์คน”

 

 

และ สำหรับข้าพเจ้า วันนี้ คือ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ …

 

 

… อุดมการณ์ในอุดมคติของ “nelumbo” …