กวีธรรมะ – อำนาจและหลังเสือ

0

Posted by nelumbo | Posted in เทียนส่องธรรม | Posted on 08-11-2008

 

 

 

 

 

เมื่อ “อำนาจ” … กลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนโลก

 

 

 

. . .

 

 

 

… เคยได้รับฟัง บทกวีนี้ ทางวิทยุหลายครั้ง

และบัดนี้ อยากให้ทุกท่านได้อ่านบ้าง …