…พระราชพิธีลอยกระทง สมัยต้นรัตนโกสินทร์…

0

Posted by nelumbo | Posted in คลังเรื่องเก่า | Posted on 10-11-2008

 

 

 

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง … น้ำก็นองเต็มตลิ่ง …

ประเพณีลอยกระทง หมุนเวียนกลับมาเยือนอีกวาระหนึ่ง …

 

 

 

และพระราชประเพณีลอยพระประทีป ของพระเจ้าแผ่นดิน

และการลอยกระทงของคนทั่วไป มีการสืบทอดกันมายาวนาน

ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยฝ่ายเหนือโน้นแล้ว

 

 

 

ตามที่มีการบันทึกไว้ ในพระราชประเพณี สิบสองเดือน

… และได้มีการสืบสานต่อมาเรื่อย ๆ …

จากสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว