หนังสือเสียง .. อานิสงส์จากโลกแห่งความมืด

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 20-04-2011

 

 

 

 

ความดีงาม .. ประการหนึ่งประการใด อันจะได้จากบทความนี้

ขออุทิศ แด่ ผู้ที่ดวงตาอาจมืดมิด แต่ดวงจิตสว่างใส ทุกท่าน