หนังสือเสียง .. อานิสงส์จากโลกแห่งความมืด

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 20-04-2011

 

 

 

 

ความดีงาม .. ประการหนึ่งประการใด อันจะได้จากบทความนี้

ขออุทิศ แด่ ผู้ที่ดวงตาอาจมืดมิด แต่ดวงจิตสว่างใส ทุกท่าน

 

 

 

ในยุคแห่งความเสื่อม ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 15-03-2011

 

 

 

 

We hereby wish God bless Japan ..

 

 

 

ขณะที่โลกกำลังเคลื่อนตัว ไปตามครรลองอย่างแช่มช้า ..

บางสิ่ง .. หรืออาจจะหลายสิ่ง กำลังเสื่อมถอย อย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย

 

 

 

นักการตลาดรุ่นเล็ก กับ Hot Button ..

65

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 12-02-2011

 

 

 

พบนักการตลาดบันลือโลก เมื่อใด

ข้าพเจ้า ก็เจอ “ปุ่มเสร็จ” เมื่อนั้น ..

 

 

 

เรารักพระเจ้าอยู่หัว ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 05-12-2010

 

 

 

หากมิใช่  “คนไทย”  ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแล้วไซร้

ท่านอาจไม่เข้าใจ ความหมายของถ้อยคำนี้ ..

 

 

.. ค  น  ไ  ท  ย   รั  ก   ใ  น  ห  ล  ว  ง ..

 

 

 

เรื่องของ ทรพา ..

67

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 31-10-2010

 

 

 

ไร้คู่ อยู่เดียว ถึงหมื่นปี

 

 

จะรู้รส สตรี ก็หาไม่ ..

 

 

 

เส้นทางแห่งความเสื่อม ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 17-10-2010

 

 

 

 

@ ผู้รู้ดี .. เป็นผู้เจริญ

 

@ ผู้รู้ชั่ว .. เป็นผู้เสื่อม

 

@ ผู้ใคร่ธรรม .. เป็นผู้เจริญ

 

@ ผู้เกลียดชังธรรม เป็นผู้เสื่อม

 

 

 

ผู้ทรงเกียรติ (กำมะลอ) กับอนาคตของชาติ ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 12-09-2010

 

 

 

 

ก้านบัวบอกลึกตื้น    ชลธาร

 

มารยาทส่อสันดาน   ชาติเชื้อ

 

 

 

บางที .. การรักษากิริยา อาจไม่มี “ค่า” อีกต่อไป

เพราะความเถื่อน ถ่อย สถุล .. ดูมี “ราคา” มากกว่า

 

 

 

ฤดูกาลแห่งชีวิต ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 01-08-2010

 

 

 

 

สำหรับคนเมือง .. ฝน คงเป็นเพียงความชื้นแฉะ และยากลำบาก

แต่สำหรับคนป่า .. ฝน คือ จุดเริ่มต้นของสรรพชีวิต

 

 

 

อยากเห็นคนไทยรักกันเหมือนเดิม ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 17-04-2010

 

 

 

 

บนความแตกต่างของความคิด ..

0

Posted by nelumbo | Posted in Uncategorized | Posted on 21-03-2010

 

 

 

 

ฤๅ เพียงเพราะเราสวมเสื้อที่มีสีที่แตกต่าง ..