madonalily blog

Just another weblog

วิธีดู 8 อย่าง

December31

 

1. ดูบ้านเมือง                          ดูที่ความสะอาด

2. ดูประชาชาติ                       ดูที่ความสามัคคี

3. ดูคนดี                                 ดูที่การงาน

4. ดูลูกหลาน                           ดูที่การเคารพ

5. ดูหญิง                                 ดูที่ความอาย

6. ดูชาย                                  ดูที่ความกล้าหาญ

7. ดูพระ                                   ดูที่กิจวัตร

8. ดูคฤหัสถ์                              ดูที่ความขยัน 

 

**************************

by posted under ธรรมะ 5 นาที | Comments Off on วิธีดู 8 อย่าง    

Comments are closed.