madonalily blog

Just another weblog

จดหมายถึงตุ้ม ฉบับที่ 5

December16

 

                ตุ้มเพื่อนรัก

                              สังคมที่ไม่สงบสุขในทุกวันนี้     ก็เพราะคนมีความโลภ  โกรธ หลง   โลภอยากได้ทรัพย์สิน  เงินทอง  อันเนื่องมาจากค่านิยมในวัตถุ    มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม     ใช้เงินจนเกินฐานะ   จมไม่ลง  หลงมัวเมาในอำนาจ มีการใช้เงินซื้อทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ  และให้คนอื่นทำในสิ่งที่ตนต้องการ   จึงต้องแสวงหาเงินทองเพื่อสร้างความร่ำรวยด้วยวิธีต่างๆ     แม้วิธีนั้นจะต้องคดโกงมาก็ตาม        

                              คนลักษณะนี้มักเป็นคนหลงตัวเอง   หลงอำนาจ    มีคนชังมากกว่าคนชอบ  ด้วยเหตุที่เขาใช้เงินสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นมากกว่าใช้ใจ     ในขณะที่เขายังมีอำนาจวาสนาอยู่ก็จะมีคนที่รับเงินจากเขาคอยเอาอกเอาใจหรือยอมรับใช้ประดุจดุจทาสผู้ซื่อสัตย์        แม้จะถูกกดขี่หรือถูกใช้ให้ทำความชั่วก็ยอม  จนไม่เหลือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อีกต่อไป    ด้วยมัวเมาอยู่ในอำนาจของเงินตราและยศศักดิ์ที่โดนประเคนให้     จนเกิดภาวะที่เรียกว่าใช้เงินเป็นตัวตั้งมากกว่าความดี

                                 คนลักษณะนี้มักเอาเงินภาษีของปชช.ที่หามาด้วยความสุจริตและเหนื่อยยากกว่าจะได้เงินร้อยเงินพัน    เอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีการโกงกินกันมหาศาล    ถือว่าเป็นคนบาปหนา

                                 ตุ้มเพื่อนรัก  ถ้าเราจ้างใครซักคนมาทำความสะอาดบ้าน  แต่คน ๆ นั้นกลับทำบ้านเราไม่สะอาดเท่าที่ควร    แต่เราก็ยังให้อภัยและให้เขาทำความสะอาดต่อไป     ซึ่งเขาเองก็ทำทีว่าเขาทำได้และเป็นคนทำความสะอาดที่ดีได้     ทั้ง ๆ ที่เขาทำไม่ได้  นั่นหมายถึงเขากำลังโกหกเราและคนในบ้านของเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง    ในที่สุดเขาก็ทำบ้านของเราเละเทะไปหมด    กระนั้นพอเราไล่เขาไป  เขาก็ยังแสร้งว่าเขายังทำงานในหน้าที่ได้โดยไม่มีสำนึก  ไม่มีความละอาย  และหวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตน     นั่นคือตัวอย่างหนึ่งของความไม่ซื่อสัตย์  ความไม่รู้จักละอาย 

                                  และในความเป็นจริง   ความไม่ซื่อสัตย์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เอาเงินภาษีของมวลมหาประชาชน   ซึ่งเขาหามาอย่างเหนื่อยยาก    ไปใช้ก่อกรรมทำเข็ญแล้วยังไม่ละอาย  ไม่รู้สำนึก      ยังมีหน้าที่จะอยู่ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างไม่ทกสะท้าน    ทำให้สังคมไทยต้องเดือดร้อนวุ่นวายในขณะนี้

                                  คนดีเกิดมาเพื่อทำให้โลกอยู่เย็นเป็นสุข      แต่คนชั่วทำให้โลกร้อนเป็นไฟ      นั่นคือความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่ว    การที่มวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมกันเป็นล้าน ๆ นั่นคือมีคนจำนวนหนึ่งสุมไฟใส่ประเทศไทย   ด้วยการโกงกิน ทุจริต  คอรัปชั่น   หลงมัวเมาในอำนาจและเงินตรา    จนทำชั่วได้ทุกอย่างทั้งการโกหก   การลุแก่อำนาจและพยายามรักษาอำนาจของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน     พยายามทำผิดให้เป็นถูก    แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง     หมิ่นสถาบัน  อกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด   ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม    ขาดความละอาย   ไร้สำนึก  จนในที่สุดประชาชนอดรนทนกันไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาต่อต้านความชั่วร้าย    ถึงกระนั้นเมื่อประชาชนออกมากันหลายล้านคนเพื่อชุมนุมกันขับไล่คนชั่ว   พวกเขาก็หาได้สำนึกไม่  

                                  ตุ้มเพื่อนรัก   การโดนคนเลวด่าเรามันไม่ร้ายเท่าคนดีด่าเรา   ถ้าฉันโดนคนดีมีสติปัญญาเขาด่า เขาไล่ทุกวันอย่างนี้    คงต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วก็ลาออกจากงานที่ทำด้วยความละอาย

                                   เอาหล่ะคุยกับตุ้มมานานพอสมควรแล้ว    สุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกว่า  คนบางคนที่ถูกยกย่องว่าเก่ง    กล้า   แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เก่ง  กล้า   สิ่งเลว ๆ ที่เขาทำทุกอย่าง  มวลมหาปชช.ก็ทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะ”มีความละอาย”

                                    คนเราเกิดมาทั้งทีแล้วมีความเห็นผิดเป็นชอบ   ปล่อยให้กิเลสตัณหา  คือความโลภ  โกรธ  หลง  เข้าครอบงำ  ลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญ   อำนาจ  เงินตรา   ปล่อยให้ความฟุ้งเฟ้อ ความสำราญบานใจต่างๆ  เข้าครอบงำ     ถือว่าชีวิตของคน ๆ นั้นเป็นหมัน  นับว่าเสียชาติเกิด!

 

***********************************

by posted under ชีวิต สังคม | Comments Off on จดหมายถึงตุ้ม ฉบับที่ 5    

Comments are closed.