madonalily blog

Just another weblog

Archive for July, 2013

เที่ยววัด ตอนที่1 “ชื่อวัดสำคัญไฉน?”

July26

  ตุ้มเพื่อนรัก          แต่ก่อนร่อนชะไร   ฉันไม่เคยสนใจความแตกต่างของคำลงท้ายวัดเลย  เช่นบางวัดมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า “วรวิหาร”   บางวัดก็ลงท้ายด้วย”ราชวรวิหาร” ฯลฯ   มีอยู่วันหนึ่งฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้าน   ระหว่างทางผ่านวัดแห่งหนึ่ง   คนขับถามฉันด้วยความลังเลและสงสัยว่าวัด…นี้ลงท้ายด้วยวรวิหาร  หรือราชวรวิหาร    แหม…คงนึกว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัด(เพราะหน้าฉันคงดูสงบเยือกเย็นเหมือนคนแก่วัดกระมัง)     ฉันไม่สามารถตอบเขาได้และได้เก็บความสงสัยเรื่องนี้ไว้    และพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้    เพราะถ้าสงสัยอะไรแล้วไม่รู้คำตอบฉันจะนอนไม่หลับ   แล้ววันหนึ่งก็ได้ความกระจ่างเรื่องนี้คือ                                         วัดในประเทศไทย   มีอยู่มากมาย    บางวัดมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา    หลายวัด  เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และบูรณะปฏิสังขรณ์      พระมหากษตริย์ทุก ๆ พระองค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์       ก็ทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา    โดยสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด        หลายวัดเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา                        ชื่อของวัดบางวัดก็มีที่มาที่  เช่น  วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  มีตำนานเล่าขานกันว่า….    มีการขุดพบระฆังเสียงดีทางทืศพายัพของพระอุโบสถหลังเก่า   จึงมีการขนานนามวัดนี้ว่า”วัดระฆัง”                           บางวัดก็ตั้งชื่อวัดตามตำบล  อำเภอ   หรือสถานที่ที่ตั้งอยู่   เช่น  วัดอัมพวา    วัดปากช่อง  ฯลฯ                           บางวัดก็ตั้งชื่อวัดตามชื่อของผูสร้างวัด   เช่น  วัดใหม่ยายแฟง  หรือวัดคณิกาผล ฯลฯ    ประเภทของวัด                       […]

by posted under ท่องเที่ยว | tagged under  |  Comments Off on เที่ยววัด ตอนที่1 “ชื่อวัดสำคัญไฉน?”