header image
 

Archive for December, 2011

..

• December 15, 2011

ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยข้องใจกับที่มาของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาแม้นแต่น้อย

แต่กับอนาคตข้างหน้าดูเหมือน..จะไม่แน่ใจในหนทางที่กำลังก้าวเดินต่อไป