header image
 

Archive for November, 2010

เพชร.ในใจ

• November 21, 2010


ริมคลอง

• November 20, 2010

   ….เมื่ออยู่ริมฝั่งคลอง

   …..กล้วยแขก ลอยน้ำ

….สักหน่อยไหม


…*-*???

• November 19, 2010


ยินดี….ยินดี

• November 17, 2010

  ……ความภูมิใจของใครหลายคน

 

 

 

    ………การชุมนุมของผู้คนที่มาพร้อมกับความสุข

…….ส่งต่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับพวกเขาทุกคน