header image
 

Archive for December, 2009

2553….

• December 31, 2009

สวัสดีในโอกาสเริ่มปี 2553 พี่น้องผองเพื่อน สหายร่วมสุข ร่วมทุกข์ บนโลกที่น่าอยู่ ใบนี้

ขอพรใดที่มีในโลกนี้ จงดลบันดาลให้ ทุกท่าน มีแต่สุขสมหวัง ตลอดปี 2553


หมดแรง…..แล้ว

• December 20, 2009

     เขียวๆ โต้คลื่น ลม อยู่ชายเล..


สิ้นไป….พ้นไป

• December 18, 2009

 

ตะเกียง แสงส่อง นำผ่าน ความมืดมน

ผลิดอก ออกผล ดำรงไว้ ซึ่งเผ่าพันธ์