header image
 

Archive for June, 2009

น้ำ..กับชีวิต

• June 7, 2009

   …ถ้าไม่รัก คงไม่ตื้อ ก็เธออย่าถือฉันเลยนะ

      เธอชนะฉันอยู่แล้ว หมดทั้งหัวใจ

      ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อม จะยอมอ่อนใจให้วันไหน

      จะไปคล้องแขนเลยเธอ…

 


ทะเลชีวิต

• June 4, 2009

 

         ….ท้องฟ้า สุดหู สุดตา หลายคนอยากไปให้ถึง..

    แต่ใคร…..ไปถึงที่ปลายฟ้า เคยสัมผัสกับขอบฟ้า ….

    แม้นแต่นกบินอยู่บนท้องฟ้า ก็ไม่เคยรู้ว่าท้องฟ้าอยู่ไหน..

     


กังหัน..หันตามลม

• June 3, 2009

 

..กังหันหมุนวน ใจคนหมุนเวียน

  กังหันหมุนเปลี่ยน เวียนตามสายลม….


พลบค่ำ

• June 2, 2009

 

……ก่อนพลบค่ำ ..แสงสุดท้ายก่อนลับฟ้า