header image
 

Archive for September, 2008

ควาย..สองตัว

• September 29, 2008

ชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัว.???

วันก่อนมีใครคนหนึ่งในหมู่บ้านเรา ปุจฉา ว่า ตะวันออก หรือตะวันตก ใครดีกว่ากัน

จำได้เคยอ่านหนังสือ ของ ท่านพุทธทาส ท่านเคยกล่าวถึงเรื่องแบบนี้เอาไว้

ก็เลยอยากเอามา แลกเปลี่ยน แบ่งปัน กันว่าตะวันตกหรือตะวันออก จะดีกว่ากัน..


มีสุข …ที่ได้ทำ

• September 27, 2008

เลนส์ กะตัวต่อเลนส์ ที่ทำกะมือ ล้วนๆ

เลนส์ .. กะป๋องใส่ยาเส้น ใบจาก…ผ้าเช็ดเลนส์…ไฟเช็ค..ตะไบ

รูปที่ได้ หาโฟกัสไม่ค่อยเจอ อิอิ 


เดือน… หงาย

• September 23, 2008