header image
 

Archive for June, 2008

มืดแค่ไหน ….ก็ยังมีแสงนำทาง

• June 27, 2008….กลับฝั่ง

• June 19, 2008อยากกลับ..บ้าน

• June 12, 2008


เอื่ออาทร …..

• June 11, 2008


มืดมน…. อนธกาล

• June 10, 2008


ไม่เข้าใจ

• June 9, 2008


คิดเสียว่า ….

• June 7, 2008

เลียบ.. แม่เมย

• June 7, 2008

…เพราะมีคนถามว่า อยู่ในเมืองหรือเปล่า ด้วยความหวังดีกระมังก็เลยบอกให้ขับรถ

จากตาก เลียบริมแม่น้ำเมย ไปตลาดริมเมย ขึ้นไปแม่สะเรียง แม่ฮองสอน ผ่าน ท่าสองยาง

มีรีสอร์ท สวย น่าพัก เงียบ ตอนที่ไป มีแค่เราสองคน ทั้ง รีสอร์ท  อิอิ

……ตลาดริมเมย หนุ่มสาวข้างหน้า ดูจะมีความสุข เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องนั่ง BMW หรือ จักรายาน ก็มีสุข มันอยู่ที่

คนนั่งเต็มใจที่จะนั่ง คนปั่นเต็มใจจะปั่น .

…….คงเพราะแถวนี้อากาศเย็นกว่าทางใต้ หรือ มลภาวะน้อยกว่า แถวในเมือง ไผ่ถึงออกดอก จะมีเด็กในเมือง

สักกี่คนที่เคยเห็นดอกไผ่  รวงไผ่ เอามาตำ แยกเม็ดออกมา หุงทานแทนข้าว ได้นะ ..

….บ้านเราเป็นเมืองพุทธ เลยพบเห็น พระพุทธรูป อยู่ทั่วไป ระหว่างทางเจอเจดีย์ อยู่บนยอดเขา แต่หาทางเข้าไม่เจอ

ไม่รู้ขึ้นทางไหน อิอิ

 

 

 

 

 

 

 


** บ้านใหม่ ในสอย

• June 4, 2008

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว เมืองแม่ฮองสอน

สาวสวย อยากเจอตัวจริงต้องไป ที่ บ้านใหม่ในสอย

โอบล้อมด้วย ขุนเขา