เมื่อลมหนาวจากไป

ความร้อนและอุ่นไอเริ่มปะทะผิวหน้า

อย่าได้อาลัยลมหนาวที่ต้องเอ่ยลา

.

..

ขอจงคิดเพียงว่า

.

.

“ทุกสิ่งที่ผ่านมาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง “


.

เหมือนการทักทายของฤดูกาลใหม่

อาทิตย์ยังอยู่ได้ด้วยการส่องแสง

บางวันอาจมีแสงแดดแรง

เหมือนชีวิตที่กล้าแกร่ง

ต้องดูแลหัวใจให้แข็งแรงและมั่นคง

สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา

บางวันเหงา บางวันเศร้า หรือขื่นขม

ไม่มีอะไรที่ทุกข์ใจด้วยโศกตรม

เปลี่ยนจากขมกลายเป็นหวานเมื่อผ่านไป 

 

ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ได้เจอ

ไม่ต้องพกเพ้อถึงวันเก่าก่อน

ไม่เก็บไปคิดมากเมื่อต้องเข้านอน

รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามกาล

ชีวิตแต่ละวันที่ผ่านเข้ามา

สอนให้เรียนรู้คุณค่าของวันเวลาที่ผ่านไปเสมอ

โลกยังหมุนรอบตัวเธอ

อาจได้พบเจอบางสิ่งที่หายไป

บอกใจให้กล้าแกร่ง

ไม่เก็บออมแรง

แม้ร่างกายแสนอ่อนล้า

ไม่วูบไหวตามกาลเวลา

เราอาจไม่เห็นอะไรที่วิ่งแซงหน้า

อาจทึกทักเอาว่าเราอาจเดินช้าไป”


อย่าไปรีบอย่าไปเร่ง

เราอาจเดินไปแล้วร้องเพลงก็ได้

หากไม่คิดเร่งรีบเกินไป

..

ชีวิตย่อมมีความหมาย

เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่มีค่าไว้ได้ตลอดการเดินทาง”


ภาพและถ้อยคำ

โดย

KorP@i