.

เช้าวันอาทิตย์สดใส

ตื่นขึ้นมาเด้งดึ๋ง

มองตะลึงดูนาฬิิกา

หกโมงแล้วนะไผ่จ๋า

 ดึ๋งขึ้นมาเร็วไว

 

ท้องฟ้าใสกระจ่าง

วันเวลาเดินทางเข้ามาใหม่

บอกตัวเองให้สดใส

 ยิ้มรับวันไหม่ย่างเข้ามา

 ทุกเวลามีคุณค่า

ไม่ว่าจะเดินช้าหรือว่าเดินเร็ว ถ้อยคำโดย

KorP@I

13/06/2553