ไอฝนข้างนอกกระเด็นเข้ามาแตะผิวกายในวันนี้  ละอองที่ปลิวมาแตะที่ต้นแขนเหมือนเป็นสัญลักษณ์มาสะกิดหัวใจฝากบอกกลายๆว่า ..หน้าฝนเดินทางเข้ามาหาชีวิตเราอีกครั้ง ความจริงฝนแรกในแต่ละปี มักจะนำความร้อนอบอ้าวมาให้เราสัมผัสก่อนเสมอ

แต่ฝนที่เข้ามาหาพวกเราในปีนี้ช่างรวดเร็วกว่าทุกๆปี ใครจะคิดว่าฝนจะเริ่มตกลงมาตั้งแต่เดือนมีนาคม  ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดเริ่มเดนทางมาเยือนพวกเราอีกครั้ง

 

 

.

 

งานที่ต้องรับผิดชอบจำต้องเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนและแสงแดดอย่างนี้จะไม่ให้รู้สึกร้อนหนาวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างไรกัน อากาศปีนี้คาด้ดาได้ยากยิ่งนักบางวันอาจมีหลายฤดูในวันเดียวกัน 

ปีนี้เริ่มงานหนักมาตั้งแต่ช่วงปลยเดือนมีนาคมที่บรรดาข้าวโพดที่ลูกค้านำไปปลูกที่ไร่เริ่มถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นประชากรที่มีบ้านอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา