เคยไหมที่่ไ่ม่แน่ใจในความรู้สึกกับคนบางคน

เรียกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร เป็นการแทรกเข้ามาุ่ในห้วงความคิดเสียมากกว่า  ไม่ได้

อยากเจอหน้ามากขนาดหนักถึงกับกินไ่ม่ได้นอนไม่หลับ เพียงแต่รู้สึกแปลกๆ เท่า

นั้น เพียงแค่อยากคุยด้วไม่มีอะไรมากกว่านี้เลย   รู้สึกว่าถ้าเจอปัญหาแล้วอยาก

เล่าสู่กันฟังเท่านั้นเอง    

                 บ่อยคร้งที่ได้คุยแล้วรู้สึกว่า เพลิดเพลินใจทุกครั้งที่คุยด้วย  และรู้สึก

ดีที่ต้องคิดตามคำพูดตลอดเวลา พอผ่านมาพักใหญ่ก็ไม่รู้สึกว่าเกิดความรู้สึกหวั่น

ไหวกว่าที่ควรจะเป็น ใจเริ่มนิ่งๆมากขึ้น  พอใจนิ่งเลยไม่ได้ชวนคุยต่อ เลยกลายเป็น

เรื่องเงียบไปเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเงียบไป  สงสัยอยู่ว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนกัน ไม่รู้

เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไร  แต่ที่แปลกคือ  ทำไมไม่เกิดขึ้นกับทุกคน  ทำไมเกิด

ขึ้นกับคนเพียงคนเดียว  นี่คือ..ความแปลกใจของตัวเอง

.ขอคืนหัวใจใจที่มีให้ไป

เมื่อเธอร้าวราน

แทรกสายลมผ่านเยือกเย็นแสนนาน

ยามเธอร้อนใจ 

    เป็นที่พักพิงมอบที่แอบอิง

ให้เธอชิดใกล้

เป็นกำลังใจในวันอ่อนไหว สิ้นไร้ทิศทาง

เพียงฝากสายลม

บอกความรักพรมอยู่ในหัวใจ

 มอบรักเก็บไว้แฝงอยู่ข้างในโดยไม่รู้ตัว

 ฝากบอกเงาไม้ไม่เคยห่างใจที่เคยใกล้กัน

 

แม้ว่าชีวิตไม่เคยมีสิทธิ์จะมาร่วมฝัน

ขอเป็นเพียงผ่านชั่วคืนและวัน

ดั่งฝันงดงาม