ช่วงเวลานี้นับจากสัปดาห์ที่สองที่ผ่านมาฝนฟ้ายังแล้วงคงที่  หลายคนที่ไม่เคย

เห็นฝนตกต้องตามฤดูกาล  เมื่อปีที่แล้วนี้เคยหยิบกล้องมาถ่ายรูปในโกดัง จำได้ว่าตอน

นั้นมีกิจกรรมที่โกดังคือการตากสินค้าทุกชนิด  ตรงกับฤดูฝนพอดี  เป็นการเริ่มต้นทำ

ความคุ้นเคยกับกล้องถ่ายรูปที่ฝากน้องซื้อมา  “ฝึกจากงานที่ทำนี่แหละ มีความสุขกับสิ่ง

ที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า ” ฉันบอกกับตัวเองระหว่างที่ทำงานในโกดัง

 

 

 

.