คล้ายๆกับห้วงแห่งความคิด เป็นแรงผลักกำลังใจให้เกิดขึ้นในชีวิต  ในแต่ละคนมี

แรงผลักจากที่ต่างๆกัน  เมื่อคิดว่าจะใช้คนอื่นเป็นแรงผลักในใจเรานั้น  อาจเป็นความคิด

ได้ในช่วงหนึ่ง  แต่คงไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียว  เพราะว่านาฬิกาในชีวิตและจิตใจเราอาจจะมี

เวลาของมัน ไม่นานนักลานที่ครบรอบอาจเริ่มตรึง 

                                                

                                             เมื่อถึงเวลานั้นอย่าได้ไปฝืนดีกว่า ไม่มีอะไรดีขึ้น ไม่ว่าคน

รอบรอบตัวของเราจะเป็นใครก็ตาม  เราจะไปยึดมั่นกับใครได้อย่างไร ไม่มีทางที่จะไปพึง

หัวใจใครคนอื่น  เราต้องใจความเข้มแข็งในหัวใจเราเองเป็นตัวส่งเสริมและให้กำลังแรง

ใจ เป็นแรงผลักที่เราสร้างได้ตัวตัวเราเอง  รับรองว่าไม่มีวันหมดไป  ตราบที่เรายังหายใจ

อยู่ ลองดูซิ  เราสามารถควบคุมความยึดหยุ่นด้วยจิตใจของเราเอง

 

.

 

 

หัวใจเริ่มมีพลังไม่เคยยั้งหยุดฉุดมันไว้   

 ต่อเติมกำลังใจด้วยดวงใจไม่ท้อเลย 

เวลาที่ล่วงเลยไม่เมินเฉยให้เลยไป

     เก็บรักตักตวงไว้เวลาผ่านไปไม่หวนคืน

 

 

 

 

                         เพราะแค่มีใจไม่คิดไกลเกินกว่านั้น    

   ไม่กล้าจะคิดว่ามีสิทธิ์กว่าที่ไหวหวั่น 

 หากไกลกว่าฝันเกินฝ่าฝันกันก้าวไป

 ข้างทางมีขวากหนามช่วยกันถางทางจนได้ 

 

ไม่รอหรือท้อใจเราจะสู้กันต่อไป   

 เชื่อมั่นในทุกสิ่ง

เดินตามจริงดังตั้งใจ 

  

     ถ้อยคำโดย

 

 

KorP@I 

 

05/07/2553