เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง วันที่ครบรอบที่ได้เรียนรู้ชีวิตบนโลกใบ

 

นี้  ตั้งแต่จำความได้ชีวิตไม่ง่ายและไม่ยากมีความทรงจำที่น่ารักมากมายเมื่อยังเยาว์

 

มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิตคนเรา ในวันครบรอบวันเกิดปีนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่

 

เกิดขึ้นมากมายในชีวิต มีคนอยู่สองคนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา  ทั้งให้ชีวิต

 

ความคิดอ่าน อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาทักทายกัน       จากวันจน

 

วันนี้ คนคู่นี้ยังคงทำหน้าที่ของตัวเอง  ขอบคุณที่ให้กำลังในทุกย่างก้าวของชีวิต

 

 

 

–                           

                            ทั้งคู่ในชุดยูกาตะ

 

.

 

 

 

 

ขอบพระคุณที่ให้ชีวีจนเติบใหญ่

 

 

ให้ทั้งการศึกษาความก้าวหน้าในทุกสิ่ง

 

สอนมองโลกอย่างเข้าใจในความจริง

 

สอนให้นิ่งในใจเมื่อภัยมา

 

 

 

 

ยากเอ่ยบอกออกไปความในใจมีให้กัน

 

 แรกเริ่มเมื่อเจอกันจนคืนวันผ่านพ้นมา

 

มาถึงทุกวันนี้ยังคงเห็นในคุณค่า 

 

เหมือนทุกวันที่ผ่านมา

 

แสนซึ้งค่าประทับใจ

 

 

 

 

ครบรอบมาอีกปีจากวันที่เริ่มลืมตา

 

ยังเปี่ยมล้นในคุณค่าความเมตตาที่มีให้

 

 เปี่ยมล้นข้างในใจจดจำไว้เพื่อแทนคุณ

 

 

ทุกเข็มนาฬิกากาลเวลาไม่เคยย้อนทิศ

 

เหมือนทุกชีวิตหมุนเวียนไป 

 

ขอบคุณคำสอนที่ให้ 

 

 

 เป็นแนวทางก้าวเดินข้างหน้าต่อไป

 

 เป็นหัวใจของการทำงาน 

 

 

 

ถ้อยคำโดย 

 

KorP@i

 

 

15/062553