ฝนตกที่นั่นบ้างไหม


ส่วนเธอสบายดี

 

ห รื อ เ ป ล่ า

 

เงียบหาย

 

ไม่ส่งข่าวคราว

 

มีอะไรอยากเล่า

 

ไหมเธอ

 

 

เอ่ยปากฝากบอก

*

*


สายฝน

 

ร่วงหล่น

 

กระโจนรินใหล

 

จากฟ้าเบื้องหน้า

 

สู่ใจ

 

*

*

อาจเก็บตัวเอง

 

สักพัก

 

คงใช้เวลา

 

ไม่นานนัก

 

แล้วคง

 

วกกลับ

 

มาใหม่

 

ดึงใจที่เคยหล่นหาย

 

กลับคืน

 

มาบอกเอาไว้

 

*

*

 

ใช่ลา

 

 

.

 

ไม่เจอกันนานนัก

 

มีอะไรเก็บกักเอาไว้

 

อาจมีเรื่องราวในใจ

 


ขอเก็บมันไว้

 


ไม่นาน

 

 

 

 

*

*

 

ฝากฝนให้ช่วย

 

ไปบอก


ไม่มีคำตอบมาให้

 

ขอเวลา

 

ไปดูแลใจ

 

ไม่นานคงได้

 

พบกัน

*

*

 

ขอเก็บตัวไป

 

สักพัก

 

ไม่นานจะกลับ

 

มาใหม่

 

หลังจาก

 

พักผ่อนหย่อนใจ

 

สักวันคงได้

 

พบกัน

 

อาจต้องไปสะสาง

 

เรื่องราวระหว่างทาง

 

ที่หล่นหาย

 

เก็บตกบางสิ่ง

 

สิ่งที่หายไป

 

รอวัน

*

*

ตะกอนใจลดลง

 

 

 

ถ้อยคำและภาพ

 

 

โดย

 

 

KorP@i